Bude se či nebude kupčit s hlasy voličů?

09.10.2014 16:26

Od rána zvoní telefony. Ozývají se kolegové z terénu, občané ze všech koutů republiky, novináři. Všichni se zajímají o manipulaci s hlasy voličů, ke které (možná?) i letos dojde. Tipnete se, kde ano a kde ne?

Fenomén kupčení s hlasy voličů se rozvinul zejména v minulých komunálních volbách, kdy minimálně v některých městech prokazatelně došlo k uplácení voličů. Volební korupce procházela napříč politickým spektrem, nebylo ani výjimkou, že kupčilo ve stejném místě vícero stran.

Někde měl volební hlas cenu pytle brambor, jinde několika málo stovek. Rozsudky krajských soudu a soudu Ústavního tehdy přispěly k formulaci „nového“ trestného činu. Zatím ale příliš nefunguje.

Změní letošní volby i jiné zákony, které kupčení s hlasy usnadňují?

Jak se verbování voličů nejčastěji projevuje?

• Hloučky osob poblíž volební místnosti.
• Hloučky osob v restauraci poblíž volební místnosti.
• Auto svážející voliče k volební místnosti, opakovaně se objevuje před volební místností.
• Vyplácení hotovosti na ulici, v autě, restauraci apod.
• Stejná osoba doprovází opakovaně voliče do volební místnosti.
• Předávání vyplněných volebních lístků.
• Voliči se často netají tím, že svůj hlas prodali. Na dotaz často nemají problém odpovědět.

Rizikové lokality:

Ke kupčení nejčastěji dochází v sociálně vyloučených lokalitách, kde malé částky znamenají velkou motivaci. Zejména se jedná o severní Čechy a severní Moravu.

Konkrétní místa k monitorování:

• okolí volební místnosti
• restaurace kolem volební místnosti
• blízké sídliště, kde žijí sociálně slabí, tedy potencionální uplatitelní voliči

Chcete se zapojit? Bližší informace naleznete na webových stránkách Oživení.

Zajímá Vás, jak to dopadne? Výsledky monitoringu zveřejníme 13.10.2014.

Zpět

Kontakt

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

+420 605 543 419