Informaci o odměně ředitele školy lze odmítnout jen na základě principu zákazu zneužití práva

22.10.2014 22:04

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu po dvaceti měsících rozhodl. 

Informaci o odměně ředitele školy lze žadateli podle zákona 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnout jen zcela výjimečně, konkrétně jen na základě principu zákazu zneužití práva; například kdyby žadatel zjevně směřoval k poškození dotčené osoby (šikanovat jej, vydírat jej nebo proti němu vyprovokovat nenávist).

Nejvyšší správní soud tak dnes opakovaně potvrdil své předchozí rozhodnutí: informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků podle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím se zásadně poskytují.

To platí tím spíše o osobách v řídících pozicích.

Ředitel školy je z povahy své funkce osobou v řídící pozici, neboť obvyklá náplň jeho činnosti je řízení školy, čítaje v to zejména manažerské řízení jemu podřízených dalších zaměstnanců (učitelů, technického personálu aj.), jednání za školu navenek a péče o celkový chod školy po stránce ekonomické.

 Podrobněji viz rozsudek NSS, 8As 55/2012 ze dne 22.10.2014 

0055_8As__1200062_2014.pdf (450,7 kB) 

 

 

Zpět

Kontakt

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

+420 605 543 419