Komunální volby pod dohledem voličů a soudů

04.10.2014 10:43

Kupčení s hlasy, svážení občanů k volebním urnám či předvolební účelové stěhování voličů do nemovitostí ve vlastnictví kandidátů volebních stran. Volební komise složená jen z kamarádů pana starosty. Manipulace s volební urnou. Co všechno může zapříčinit, že volby (či hlasování ve volbách) budou na návrh oprávněné osoby prohlášeny za neplatné?

Právo volit do zastupitelstva obce zákon přiznává občanu obce za předpokladu, že je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Žádné další podmínky (například pouze pro účely výkonu volebního práva) zákon nestanoví, a proto může docházet (a v praxi také dochází) k pokusům o manipulaci s výsledky voleb. Zrušení voleb či prohlášení hlasování za neplatné v případě níže popsaných volebních deliktů je přitom na místě vnímat nikoli jako trest za porušení volebních předpisů, ale jako jediný možný prostředek k zajištění legitimity zvoleného orgánu.

autor: Petra Bielinová: Moderní obec, 09/2014

Zpět

Kontakt

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

+420 605 543 419