Žaloba zastupitele na uveřejnění příspěvku v radničním periodiku

08.10.2014 21:34

V listopadu loňského roku vstoupila v platnost novela tiskového zákona, která pro vydavatele periodického tisku územně samosprávných celků zavedla několik nových povinností. Těmto novým povinnostem odpovídá také soudně vymahatelné právo zastupitele na otištění příspěvku, respektive tzv. doplňující informace. První z žalob zastupitelů, jejichž práva na uveřejnění příspěvku nebyla ze strany vydavatele respektována, již projednává Okresní soud v Teplicích.

Autor: Petra Bielinová, Moderní obec 10/2014

Zpět

Kontakt

Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)

+420 605 543 419